MVO – Intrapost
Welkom bij Intrapost
Volg ons op:
Menu
Close

Intrapost en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid zijn belangrijk issues voor Intrapost. Onze bedrijfsvisie is gebaseerd op een respectvolle omgang met mens, milieu en maatschappij. Aspecten die in onze producten en dienstverlening een belangrijke rol spelen. Verantwoord ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn, is voor Intrapost dan ook de leidraad in haar functioneren als bedrijf. Voor alle aandachtsgebieden -variërend van milieuaspecten tot aan de meest uiteenlopende sociale aspecten- heeft Intrapost beleidsmaatregelen doorgevoerd. Beleidsmaatregelen waarin de drie P’s -people, planet en profit -voortdurend centraal staan:

• people: de sociaal-maatschappelijke kant
• planet: de ecologische omstandigheden
• profit: economische voordelen voor ons en onze klanten

rsz_1logo_partner_aantwerk (1)
CertificaatLogo
ErkendLeerbedrijf2

Maatschappelijk Verantwoorde Postverwerking

MVP staat voor Maatschappelijk Verantwoorde Postverwerking. MVP is een initiatief van en ontwikkeld door Intrapost. Met MVP willen wij benadrukken dat Intrapost in het uitvoeren van haar core business kiest voor een bewuste omgang met mens, milieu en maatschappij.

Dat MVP in het gehele postverwerkingsproces centraal staat, blijkt onder andere uit de volgende voorbeelden:

  • Wij controleren de adresbestanden uitvoerig om onnodige zendingen te voorkomen
  • Het duurzaam afdrukken van de poststukken met verantwoorde inkt en efficiënte verpakkingen
  • Het strategisch sorteren van de post om onnodige sorteerslagen te voorkomen
  • Het CO2 neutraal bezorgen van post en pakketten
  • Bezorging door voornamelijk personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten

Wij dragen zelf én in samenwerking met onze partners zorg voor deze processen.

WIJ GEVEN OM MENSEN


Een belangrijke pijler van het duurzaam gedachtegoed ligt in het feit dat wij geloven in ieders capaciteiten. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor de sociale cohesie van de maatschappij. Intrapost werkt intensief samen met SW bedrijven. Een deel van onze werkzaamheden wordt dan ook uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen zijn zeer vakkundig en goed gefocust op hun werkzaamheden. De kwaliteit is dan ook optimaal. Door uw samenwerking met Intrapost draagt u bij aan de werkgelegenheid van deze kwetsbare groep mensen.

Hiermee sluiten wij ons aan bij de voorwaarde die de Rijksoverheid aan Social Return On Investment (SROI) stelt.

Sociale werkomgeving

Mensen zijn voor ieder bedrijf goud waard. Daarom koesteren wij het people aspect van MVO des te meer. Wanneer mensen goed in hun vel zitten, gaat het goed met een bedrijf. Daarom investeren wij in een gezonde, sociale werkomgeving. Het constant bevorderen van onze onderlinge communicatie, teamgeest, inspiratie alsmede de ontwikkeling van competenties en talenten van onze werknemers, spelen hierin een belangrijke rol.

INRICHTING VAN HET MILIEU MANAGEMENT SYSTEEM

De inrichting van het Milieu Management Systeem is opgebouwd vanuit het schema van het primaire proces. Dit is een weergave van de eigen werkwijze binnen de organisatie. En het ankerpunt voor het vastleggen van afspraken en het verdelen van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden. Het Milieu Management Systeem is een weergave van de gewenste situatie. Het dient als uitgangspunt voor de werkwijze van onze medewerkers in de praktijk.

Wij zijn ons er terdege van bewust dat het verduurzamen van onze bedrijfsvoering en arbeidsprocessen een continu proces is. We zijn kritisch. Alle zaken die we kunnen verbeteren, verbeteren we. Bovendien streven wij alleen naar samenwerkingsverbanden met partijen die dezelfde duurzame, maatschappelijk verantwoorde en integere filosofie nastreven.